Tootegrupid

Privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsustingimused informeerivad andmesubjekti PresentDesign OÜ (registrikood 16495446) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel.

PresentDesign OÜ lähtub andmete töötlemisel isikuandmete kaitse, konfidentsiaalse info ja saladuse hoidmise põhimõtetest. Andmete töötlemine toimub ainult ulatuses, mis on vajalik müügilepingute sõlmimiseks, täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.

PresentDesign OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on müügileping Veebipoe ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. PresentDesign OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

PresentDesign OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele vastavad meie klienditeenindajad veebis avaldatud telefoninumbritel.

PresentDesign OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel.

PresentDesign OÜ töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud müügilepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate kohustuste vastastikuseks täitmiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress.

PresentDesign OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

   - kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;

   - reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel

Kliendiga sõlmitud müügilepingu täitmiseks võib olla vajalik ja otstarbekas käesolevate tingimustega lubatud ulatuses isikuandmete edastamine meie koostööpartneritele:

1. Roller Äritarkvara OÜ, Tulika 18-5, 10613 Tallinn, reg.nr. 12235464, info@shoproller.ee

2. Itella Estonia OÜ, Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaareg.nr. 10891224, estonia@itella.com

3. AS LHV Pank, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, reg.nr. 10539549, info@lhv.ee

4. Swedbank AS, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, reg,nr. 10060701, info@swedbank.ee

5. AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, reg.nr. 10004252, info@seb.ee

6. Luminor Bank AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, reg.nr. 11315936, info@luminor.ee

7. Coop Pank AS, Narva mnt 4, 15014 Tallinn, reg.nr. 10237832, klienditugi@cooppank.ee

PresentDesign OÜ tagab, et kõik isikud, kellele Veebipood edastab isikuandmeid nende töötlemiseks vastutava töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt seadusega kooskõlas, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega.

PresentDesign OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni.

Andmesubjektil on PresentDesign OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:

1. õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;

2. õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;

3. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;

4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

5. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;

6. õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;

7. õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.

Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Veebipoe poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine.  Sellisel juhul on Veebipoel õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamiseks ja/või lõpetada ühepoolselt Veebipoe ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping.

Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et PresentDesign OÜ/Veebipood töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.

Käesolevad tingimused kehtivad alates 25.mai 2018.